Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 220102

A2+KNM+Examentraining (avondcursus)

A2+KNM+Examentraining (avondcursus)
Cursuscode: 220102

A2+KNM+Examentraining (DUO-lening of zelf betalen)

Deze cursus werkt in 40 lessen van 3 uur (120 uur) toe naar niveau A2, het basisniveau om in te burgeren in Nederland. De cursus neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Je leert lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica. 

 • Klassikaal onderwijs in groepen van maximaal 12 deelnemers.
 • De kosten van de lesboeken zijn inbegrepen.
 • Vanaf de eerste les wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.
 • Examentraining en KNM zijn onderdeel van de cursus.
 • U krijgt 3 keer per week, 3 uur Nederlandse les. 
 • Om in te schrijven moet u het westers schrift beheersen en minimum middelbaar onderwijs in het land van herkomst te hebben genoten.
 • Inschrijven door een intakeformulier, een intakegesprek en een taalleerbaarheidstoets. 
 • De cursus wordt afgesloten met een klassikale toets voor lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast is er een individueel mondeling examen. Als je slaagt, beheers je het Nederlands op niveau A2 en ontvang je een certificaat waarmee je door kunt naar niveau B1.

Aanmelden
Voor een afspraak stuur a.u.b. een e-mail naar info@hamrah.nl. U kunt ook bellen of een Whatsapp bericht sturen  naar (06) 24 600 511.

A2+KNM+Exam training (DUO loan or own money)

This course works in 40 lessons of 3 hours (120 hours) to level A2, the basic level for integration in the Netherlands. The course takes approximately 4 months to complete. You learn to read, listen, write, speak and grammar.

 • Classroom education in groups of maximum 12 participants.
 • The cost of the textbooks is included.
 • From the first lesson, only Dutch is spoken.
 • Exam training and KNM are part of the course.
 • You will receive 3 hours of Dutch lessons 3 times a week.
 • To register, you must master the Western script and have had a minimum of secondary education in the country of origin. - Register by an intake form, an intake interview and a language learnability test.
 • The course concludes with a classroom test for reading, listening and writing. There is also an individual oral exam. If you pass, you will master Dutch at level A2 and you will receive a certificate with which you can proceed to level B1.

Appointment

For an appointment, please email info@hamrah.nl. You can also call or send a WhatsApp message to (06) 24 600 511.

 

Maandag 10 januari 2022
40 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 1,800,00 Betaling in 0 termijnen is mogelijk. (klik hier).
18:30 - 21:30
Locatie: Hamrah Centrum (1e verdieping) (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving nog open >