Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 220904

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining (avondcursus)

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining (avondcursus)
Cursuscode: 220904

Inburgeringscursus A2+KNM+Examentraining (DUO-lening of zelf betalen)

Deze cursus werkt in 60 lessen van 2,5 uur toe naar niveau A2. Het startniveau is A1. De cursus neemt ongeveer 5 maanden in beslag. Je leert lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica.

 • Klassikaal onderwijs in groepen van maximaal 14 deelnemers.
 • Vanaf de eerste les wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.
 • U krijgt 3 keer per week, 2,5 uur Nederlandse les.
 • Om in te schrijven moet u het westers schrift beheersen en minimum middelbaar onderwijs in het land van herkomst te hebben genoten.
 • Inschrijven door een intakeformulier, een intakegesprek en een taalleerbaarheidstoets.
 • De cursus wordt afgesloten met een klassikale toets voor lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast is er een individueel mondeling examen. Als je slaagt, beheers je het Nederlands op niveau A2 en ontvang je een certificaat waarmee je door kunt naar niveau B1. 

Aanmelden: Voor een afspraak stuur a.u.b. een e-mail naar info@hamrah.nl. U kunt ook bellen of een Whatsapp bericht sturen naar (06) 24 600 511.

A2+KNM+Exam training (DUO-loan or own money)

This course works in 60 lessons of 2,5 hours to level A2. The start level is A1. The course takes approximately 5 months to complete. You learn to read, listen, write, speak and grammar. Knowledge of Dutch Society (KNM) and Exam training are part of the course.

 • Classroom teaching with maximum 14 students in a class.
 • From the first lesson, only Dutch is spoken.
 • You get 2,5 hours of Dutch lessons, 3 times a week.
 • To register, you must master the Western script and have had a minimum of secondary education in the country of origin.
 • Register via an intake form, an intake interview and a language learnability test.
 • The course concludes with a classroom test for reading, listening and writing. There is also an individual oral exam. If you pass, you will master Dutch at level A2 and you will receive a certificate with which you can proceed to level B1.

Appointment: For an appointment, please email to info@hamrah.nl. You can also call or send a WhatsApp message to (06) 24 600 511.

Dinsdag 30 augustus 2022
60 lessen van 2,5 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 2,400,00 plus € 100,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les. Betaling in 0 termijnen is mogelijk. (klik hier).
19:00 - 21:30
Locatie: Hamrah Centrum (1e verdieping) (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >