Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 220905

Staatsexamen B1 cursus + Examentraining (overdag cursus)

Staatsexamen B1 cursus + Examentraining (overdag cursus)
Cursuscode: 220905

Staatsexamen B1+Examentraining (DUO-lening of zelf betalen)

Deze cursus werkt in 50 lessen van 3 uur toe naar niveau A2. Het startniveau is A2. De cursus neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Je leert lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica.

- Klassikaal onderwijs in groepen van maximaal 14 deelnemers.

- Vanaf de eerste les wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.

- U krijgt 3 keer per week, 3 uur Nederlandse les.

- Inschrijven door een intakeformulier, een intakegesprek en een taalleerbaarheidstoets.

De cursus wordt afgesloten met een klassikale toets voor lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast is er een individueel mondeling examen. Als je slaagt, beheers je het Nederlands op niveau B1 en ontvang je een certificaat waarmee je door kunt naar niveau B2. 

Aanmelden: Voor een afspraak stuur a.u.b. een e-mail naar info@hamrah.nl. U kunt ook bellen of een Whatsapp bericht sturen naar (06) 24 600 511.

State exam B1+Exam training (DUO-loan or own money)

This course works in 50 lessons of 3 hours to level B1. The start level is A2. The course takes approximately 4 months to complete. You learn to read, listen, write, speak and grammar. The Exam training is a part of the course.

Classroom teaching with maximum 14 students in a class.

- You get 3 hours of Dutch lessons, 3 times a week.

- Register via an intake form, an intake interview and a language learnability test.

The course concludes with a classroom test for reading, listening and writing. There is also an individual oral exam. If you pass, you will master Dutch at level B1 and you will receive a certificate with which you can proceed to level B2.

Appointment: For an appointment, please email to info@hamrah.nl. You can also call or send a WhatsApp message to (06) 24 600 511.

Dinsdag 6 september 2022
50 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 2,350,00 plus € 50,00 materiaalkosten. Betaling in 0 termijnen is mogelijk. (klik hier).
13:00 - 16:00
Locatie: Hamrah Centrum (1e verdieping) (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving nog open >